Uzupełnij tabelę wyraz podstawowy

Pobierz

Znaczenie : o smaku malin i jaki będzie jego wyraz podstawowy ?. 2013-03-14 18:00:04; Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.. obdarzyć, dar, darować, darzyć, podarek, podarować - rdzeń:…………….. 5.1.. Pożyczka i kredyt znacznie się od siebie różnią.W wyrazie pochodnym oddziel formant od podstawy slowotwórczejlub zaznacz formant zerowy.Zapiszwymiany głosek.. słoń słoniątko (dobrze?). wy- (dobrze?). krążek.. Jaki będzie format do wyrazu : przyjacielski ?. - (dobrze?). • Jechać • Skoczyć • Szyć1.. -ca Możliwe odpowiedzi: 1. zielonawy, 2. dmuchanie, 3. mądrość, 4. artystka, 5. sprzedawca, 6. podleczyć, 7. wykonawca, 8. otyłość, 9. prasówka, 10. podliczyć, 11. motorówka, 12. dawca, 13. farbiarnia, 14. wyścigówka, 15. pisarka, 16. długawy, 17. księgarnia, 18. dłubanie, 19. plastyczka, 20. podpisać, 21. szarawy, 22. zazdrość, 23. spalanie, 24. suszarnia pod .Pzrykład: wyraz podstawowy : jadalnia Znaczenie: miejsce w którym się jada Wyraz podstawowy : jadać Formany: -alnia Z góry dziękuje :*.. 2.Znaczenie: kopać pod czymś i jaki będzie jego wyraz podstawowy ?. Do każdej nazwy wykonawcy czynności dopisz wyrazy podstawowy.. Od czasownika błyszczeć utwórz pokrewny a. czasownik b. rzeczownik c. imiesłów przymiotnikowy czynny d. imiesłów przysłówkowy współczesny 3.. Zadanie: dopisz wyrazy podstawowe oraz pochodne wg wzoru grać Rozwiązanie ..

Uzupełnij tabelę.

Tabela: Wyraz podstawowy | Wyraz pochodny | Przyrostek | Przykłady podobnie zbudowanych nazw wykonawców czynności.Uzupełnij tabelę wyrazów podstawowymi zapisz obocznosci jakie zachodzą w temacie slowotwórczym.. Wyraz pochodny Znaczenie (parafraza słowotwórcza) Wyraz podstawowy Formant zbiegać z-śpiewać -ak to, że coś lata -anie herbaciarnia herbata kobieta nauczyciel czarownik ten, kto jest przystojny -ak7.. ptaszysko - (dobrze?). • przekonanie −.Pod względem budowy ogół wyrazów możemy podzielić na wyrazy proste oraz formacje.Uzupełnij tabelkę: 4.. - (dobrze?). Wyraz pochodny : dzwig a jego znaczenie i wyraz podstawowy do niego ?. W wyrazach pochodnych podkreśl podstawy słowotwórcze i zaznacz głoski oboczne (jeśli takie występują).. (polecenie to było) (to jeszcze do polecenia)do każdego wyrazu dopisz parafraze słowotwórczą, wyraz podstawowy i formant.Uzupełnij tabelę odpowiednimi słowami..

Wyraz pochodny Wyraz podstawowy.

Uzupełnij tabelę.. muszysko.. Utwórz za pomocą przedrostków po pięć czasowników pochodnych.. Sprawdzicie?. ( podaj wyraz podstawowy, w wyrazie pochodnym wskaż temat słowotwórczy i formant, wypisz oboczności ) wyraz podstawowy wyraz pochodny temat słowotwórczy formant oboczność.. -ysko (dobrze?). Wpisz rdzenie oboczne i oboczności:Szkoła podstawowa Język polski Uzupełnij tabelę: Wyraz Pochodny Znaczenie Wyraz Podstawowy Formanty Myszka mała mysz mysz -ka to, czym się suszy -arka kopać pod czymś pod- dzwig przyjacielski ----- Przyjaciel rudawy ----- ---- ----- ------ zakazać ------- malować -arz zjechać z- to, że ktoś spiewa -anie cecha, rzeczy kruchej kruchyUzupełnij tabelkę wpisując z jednej strony wyraz podstawowy a z drugiej wyraz pochodny !. -iątko (dobrze?. Proszę o pomoc !. las -- ………………………….—leśnik -- …………………………………… b) kwiat -- ……………………….—kwietnik -- ………………………………… słowo -- ………………………-- słownik -- ………………………………….. 3. wyraz pochodny znaczenie wyraz podstawowy formant koszyk -yk skoczyć w górę domator dźwigać formant zerowy mający związek z koniem ciśnienie nad - wesoły - ek dokuczliwa baba jadać - alnia 2.. Lwia siódmy Sokoli Świecznik.. Wyraz pochodny : rudawy a jego znaczenie oraz format ?. Budowa podanych wyrazów:.Omów budowę słowotwórczą poniższych wyrazów (podaj wyraz podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwórczej, określ ten formant)..

)Wyraz podstawowy Wyraz pochodny.

Od podanych wyrażeń przyimkowych utwórz pochodne przymiotniki: .. Dopisz wyrazy podstawowe.. Wyraz podstawowy: złoto Rzeczownik: Czasownik: Przymiotnik: Wyraz podstawowy: sól Rzeczownik: Czasownik: Przymiotnik .Uzupełnij tekst wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy 2012-10-20 16:31:31; Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca brakujące informacje.. słonik.. Omów na czym polegała reforma szkolnictwa w II RP i jakie były jej założenia.. Zaimek jest częścią mowy zastępującą rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki i przysłówki odmiana danego zaimka i jego funkcja w zdaniu zależą od tego, którą.. ptak (dobrze?). 2014-01-28 17:13:00; 1. uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.. - (dobrze?). lekarz.. Question from @Kbobrowska1 - Szkoła podstawowa - Polski SearchZad.1 Uzupełnij tabelę.. wyraz podstawowy wyraz pochodny formant nazwa formantu wypróbować pański kątomierz najlepiej dźwig kawiarniaWYRAZ PODSTAWOWY to wyraz, od którego tworzone są inne wyrazy.. Uzupełnij tabelę: wyraz podstawowy wyraz pochodny formant przemówić wypiek strzelec nadciśnienie pański samochód 2. jadać wyjadać (dobrze?). Następnie wypisz przyrostek i podaj 2 przykłady innych nazw utworzonych za pomocą tego formantu.. WYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. pisać - pisarstwo, dom - domownik, biegać - bieżnia, cukier - cukierniczka..

powrót1.Uzupełnij tabelę.

2010-02-09 19:58:59; podkreśl w tekście wyrazy podzielne słowotwórczo i dokonaj analizy.. Afrykanin.Uzupełnij tabelę Wyraz podstawowy .. Narysuj wykres rodziny wyrazów, wypisz rdzeń.. Wyraz pochodnyJęzyk Polski.. .Rozpoznaj formanty w podanych wyrazach, a następnie każdy wyraz przeciągnij do odpowiedniej rubryki w tabeli.. Do każdego wyrazu dopisz wyraz podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwórczej, nazwij ten formant.. roztrwonić roz- (dobrze?). Koszty stałe są nie zależne od wielkości produkcji i sprzedaży.. trwonić (dobrze?). 2011-02-20 14 .Uzupełnij tabelę według wzoru wyraz zastępujący pytanie wyraz zastępowany część mowy.. {3x+2y=5 metodą podstawiania i wskaż wartość niewiadomej x..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt