Elementy logistycznej obsługi klienta

Pobierz

W praktyce oznacza ona umiejętność wykorzystania takich narzędzi jak: posługiwanie się językiem korzyści dla klienta, komunikacja niewerbalna, rozwiewanie wątpliwości klientów, reakcja na emocje i stres.Sprawdź niskie ceny i kup Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach.. w księgarni internetowej tantis.pl Szybka wysyłka!Do elementów logistycznej obsługi klienta zaliczyć można m.in.: czas dostawy, dostępność produktu z zapasów do natychmiastowego zaspokojenia popytu, elastyczność dostaw, częstotliwość dostaw, ich niezawodność czy dogodność składania i monitorowania zamówień - np. składanie zamówienia on-line, śledzenie przesyłki w drodze.Zagadnienia związane z logistyczną obsługą klienta wraz z niezbędnymi elementami marketingowymi.. Akcent położono na metody i narzędzia pozwalające z jednej strony zapewnić zdolność systemu logistycznego do zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi, a z drugiej strony na zweryfikowanie skuteczności systemu logistycznego w tej mierze, zarówno z punktu widzenia klienta, jak i firmy.Charakterystyka procesu.. Oglądaj/ Otwórz.. Zależy to od rodzaju prowadzonego biznesu, etapu rozwojowego firmy, oferowanego produktu.Strategia obsługi klienta powinna być dopasowana do celów firmy, problemów klienta i oczywiście rodzaju obsługi, jaki zaoferujesz klientom.. Proces obsługi klienta w centrali i punktach sprzedaży to przede wszystkim praca z klientem i dla klienta, pracownicy uczestniczący w tym procesie codziennie wysłuchują potrzeb klientów oraz umieją skrupulatnie dobierać dla nich ofertę wedle wspomnianych wcześniej "wytycznych" danego odbiorcy usług..

Mierniki logistycznej obsługi klienta.

Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Logistyczna obsługa klienta jest jednym z elementów tworzenia przewagi konkurencyjnej wszystkich przedsiębiorstw.. Determinanty marketingowe i logistyczne organizacji kanałów dystrybucji 1.5.. Przedsiębiorcy zapewniając między innymi właściwy towar, we właściwym czasie, we właściwym miejscu, właściwej jakości, we właściwej ilości i po właściwej cenie tworzą warunki do zadowolenia odbiorcy.Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji.. Omówiono również metodykę segmentacji rynku.. Dbałość o cechy i jakość produktów umożliwia szybszą i łatwiejszą sprzedaż.Tabela : Standardy obsługi klienta w branży spożywczej Elementy obsługi klienta Dostępność produktu Czas cyklu realizacji zamówienia Kompletność zamówienia Prawidłowość faktur Uszkodzenia produktów 98% 9 dni 90% 90% 1% 99% 7 dni 94% 93% 0,5% Nadrzędnym celem strategii logistycznej jest zapewnienie klientowi obsługi na .Należy jednak zaznaczyć, że obsługa klienta to nie tylko obszar zainteresowań specjalistów z zakresu marketingu, ale także ekspertów logistycznych..

Logistyczna obsługa klienta 2.1.

Poziom obsługi klientów oferowany przez dane przedsiębiorstwo w dużym stopniu zależy od szeregu decyzji podjętych przez zespół logistyczny w sferze transportu, zapasów, składów, prognozowania popytu, zamówień zaopatrzeniowych.Logistyka w każdym aspekcie wiąże się z obsługa klienta.. Działania konsultantów będą bowiem inne w zależności od tego, czy będzie to infolinia, obsługa gwarancyjna czy reklamacji.Wspomniana obsługa interpersonalna stanowi bardzo istotny element obsługi klienta na wszystkich jej etapach.. Metadane Pokaż pełny rekord.Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji - opis produktu: Treści zawarte w książce mają pomóc w badaniach nad skutecznością przedsiębiorstw kooperujących w sieciach i łańcuchach dostaw.. Luki w obsłudze klienta 2.2.3.Zobacz pracę na temat Logistyczna obsługa klienta na przykładzie przedsiębiorstwa branży gastronomicznej.. Ocena podmiotów w sieci dystrybucji 2.2.. Na stronie spis treści, plan pracy.. Omów wpływ poziomu logistycznej obsługi klienta na konkurencyjność przedsiębiorstwa.Polityka obsługi klientów ustanowiona przez najwyższe kierownictwo powinna: 1) być adekwatna do celu istnienia przedsiębiorstwa, 2) być wystarczająco konkretna, 3) zawierać ogólną filozofię obsługi klienta (w kategorii postawy lub odpowiedzialności),Logistyczna obsługa klienta jest więc zbiorem skoordynowanych ze sobą elementów i wzajemnie sprzężonych ze sobą czynności logistycznych, które bezpośrednio decydują o satysfakcji klienta w trakcie i po zakończeniu procesu jego obsługi..

Fazy obsługi klienta 2.2.2.

Lecz nasz proces to nie tylko klient ale także ogromne .11 M. Kramarz, Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji, DIFIN, W arszawa 2014.. Pomiar, ocena, strategie.. Zatem ocena systemu logistycznego powinna być ukierunkowana na uchwycenie związków, jakie zachodzą pomiędzy jakością procesów logistycznych a poziomem obsługi klientów.. Logistyczna obsługa klienta jest nie tylko podstawowym elementem zapewniającymwszystkim pakiet usług logistycznych.. Wszystkie działania zmierzające do jej polepszenia stanowią dla firmy swojego rodzaju wyzwanie, gdyż wpływają na pozyskiwanie nowych oraz utrzymanie dotychczasowych klientów.. Jakość obsługi zależy w głównej mierze od umiejętnego zaprojektowanego i zarządzanego systemu logistycznego.. bibliografia (3.369MB) Logistyczna obsługa klienta (6.693MB) przedmowa (1007.KB) spis treści (471.6KB) okładka (10.77KB) Data 2014-09-10..

Obsługa klienta 2.2.1.

Podsumowując można stwierdzić, ze wszelkie elementy obsługi logistycznej klienta ma wielkie znaczenie dla całego, dobrego jakościowo procesu obsługi klienta.. Książka uzupełniona została o kwestionariusze pomiaru parametrów logistycznej obsługi klienta oraz studia przypadku wskazujące sposoby wnioskowania na .działań logistycznych powinien być nakierowany na właściwą obsługę klienta.. Pomiar, ocena, strategie autorstwa Kramarz Marzena , dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie .. Długi czas oczekiwania na połączenie jest częstym powodem porzucania połączenia.. Błędy popełniane w zakresie dystrybucji niejednokrotnie skutkują utratą klientów na rzecz konkurencji.. Element logistycznej .Książka Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji.. Nie wystarczy dysponowaćSkupiając się na problemach logistycznych, uwagę poświęcono doskonaleniu procesów dostarczania wyrobów do klientów finalnych.. Jest wiele sytuacji, w których dochodzi do kontaktu z Klientem.. Ważnym jest fakt docenienie i rozmowy z klientami, gdyż to oni w najlepszym stopniu mogą pomóc rozwijać tenże aspekt działalności przedsiębiorstwa.Elementy logistycznej obsługi klienta można podzielić także na: - przedtransakcyjne ( polityka przedsiębiorstwa dot.. Przeczytaj recenzję Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji.. Klient, konsument, odbiorca w sieciach i łańcuchach dostaw Rozdział 2. elastyczności systemu) - transakcyjne ( czas cyklu realizacji zamówienia) - potransakcyjne ( serwis, gwarancje, procedury reklamacyjne) 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt