Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018

Pobierz

Organizacja egzaminów Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnegooraz egzaminu maturalnego 2018w r. pisemne egzaminy maturalne odbywały się od 4 do 23 maja 2018 r., natomiast egzaminy ustne d 9 maja do o 22 majaSprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 .. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 439 słabowidzący 338 niewidomi 9 słabosłyszący 377 niesłyszący 114 ogółem 1 277 3.. Wstępne informacje o wynikach EM 2021 - prezentacja .Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego w województwie pomorskim w 2018 roku .. Szanowni Państwo, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2012 roku Okręgowe komisje egzaminacyjne Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 Strona startowa > Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2022 > Wyniki, sprawozdania > Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 5 Spośród tegorocznych absolwentów język angielski jako przedmiot obowiązkowy zdawało 231 843 osoby, język niemiecki - 13 660, język rosyjski - 4 081, język francuski - 907, język hiszpański - 614, język włoski - 182 osób..

2 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018.

Przebieg egzaminu Tabela 3.. 1) 43 Liczba unieważnień2 w przypadku: art. 44zzvSkale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Wyniki matury 2018 w szkołach województwa śląskiego; Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu; SprawozdanieOKE we Wrocławiu Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2018 r. ("nowa matura") - cz. II Statystyka wyników egzaminu (tabele i wykresy) 4 3 2 4 5 2 4 3 0,0 9 7 2 0 2 4 1 1 7 7 1 5 7 5 2 5 8 0 0 0,0 2 0 2 2 6 4 0 8 7 0,0 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 I KA LSKI USKI ZPAŃSKI I KI KI KI Y IA IA FIA KA A TORIA ZYKI KI A I NA A O IEInformacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu Sprawozdanie 2018 Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Wyniki w powiatach i gminach województwa śląskiego Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.OKE-WSEGiM-4442-1/12 .. 1) 20 Liczba unieważnień4 w przypadku: art. 44zzv pkt 14 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 Filozofia Poziom rozszerzony 1..

4Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 Tabela 2.

2 2 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Paulina Olechowska (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Monika Sydor (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży) Renata Pawlak (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku) Danuta Pioch (współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej .4 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 3.. Opracowanie .. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 53 słabowidzący 74 niewidomi 0 słabosłyszący 88 niesłyszący 1310 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 3.. Egzamin maturalny w maju 2018 roku .. Wybór przedmiotów dodatkowych i poziomu zdawania egzaminu4 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 Tabela 2.. 1) 195 Liczba unieważnień2 w przypadku:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2018 roku w województwie mazowieckim Wstępna informacja o wynikach matury 2018 w województwie mazowieckim Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim w maju, czerwcu i sierpniu 2018 rSprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 3- woj. świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2018 roku 1..

Sprawozdania przedmiotowe z egzaminu maturalnego w 2018 roku.

Przebieg egzaminu Tabela 3.. Przebieg egzaminu Tabela 3.4 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 Tabela 2.. Czytaj więcej.. Przebieg egzaminu Tabela 3.. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu Termin egzaminu 8 maja 2018 r. Czas trwania egzaminu 120 minut Liczba szkół 5078 Liczba zespołów egzaminatorów* 240 Liczba egzaminatorów* 4541 Liczba obserwatorów1 (§ 8 ust.. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu Termin egzaminu 16 maja 2018 Czas trwania egzaminu 180 minut Liczba szkół 250 Liczba zespołów egzaminatorów 4 Liczba egzaminatorów 52 Liczba obserwatorów1 (§ 8 ust.. Sprawozdania zbiorcze wyników egzaminów maturalnych w 2018 r. - pobieranie sprawozdań dla poszczególnych powiatów2 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie filozofia dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) dr Jacek Frydrych (Katolicki Uniwersytet Lubelski) historia muzyki Mariusz Mroczek (Centralna Komisja Egzaminacyjna) dr Małgorzata Waszak (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) historia sztuki4 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 3.. 1) 13 Liczba unieważnień2 w przypadku: art. 44zzv pkt 14 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 Język niemiecki Poziom podstawowy 1..

Przebieg egzaminu Tabela 3.

Organizacja egzaminów Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r. pisemne egzaminy maturalne odbywały się od 4 do 23 maja 2018 r., natomiast egzaminy ustne od 9 maja .4 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 3.. Data publikacji: 2018-09-21 13:51:28Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 3- woj. łódzkie Egzamin maturalny w maju 2018 roku 1.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2018 roku w województwie mazowieckim.. Opis arkusza Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym składał się z 29 zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, zadań na dobieranie) oraz 9 zadań otwartych, w tym 8 krótkiej i 1 rozszerzonej odpowiedzi.Sprawozdania i wyniki w roku 2021r.. Organizacja egzaminów Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnegooraz egzaminu maturalnego 2018w r. pisemne egzaminy maturalne odbywały się od 4 do 23 maja 2018 r., natomiast egzaminy ustne d 9 maja do o 22 majaZdawalność egzaminu maturalnego w powiatach po wszystkich sesjach w 2018 roku.. Przebieg egzaminu Tabela 3.Z egzaminu zwolniono 45 uczniów − laureatów i finalistów Olimpiady Biologicznej.. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 28 słabowidzący 3 niewidomi 0 słabosłyszący 9 niesłyszący 3 ogółem 43 3.. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu Termin egzaminu 15 maja 2018 r. Czas trwania egzaminu 120 minut Liczba szkół 2712 Liczba zespołów egzaminatorów* 30 Liczba egzaminatorów* 528 Liczba obserwatorów1 (§ 8 ust.. Opis arkusza Arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym składał się z 40 zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, zadań na dobieranie) oraz jednego zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi.1.. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu Termin egzaminu 4 maja 2018 Czas trwania egzaminu 180 minut Liczba szkół 332 Liczba zespołów egzaminatorów* 32 Liczba egzaminatorów* 467 Liczba obserwatorów3 (§ 8 ust.. Józef Daniel (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Izabela Szafrańska (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu)Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 - woj. łódzkie: Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 - woj. świętokrzyskie : Sprawozdania przedmiotowe z egzaminu maturalnego 2018 - woj. łódzkie: Sprawozdania przedmiotowe z egzaminu maturalnego 2018 - woj. świętokrzyskie1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Języki mniejszości narodowych.. Organizacja egzaminów Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnegooraz egzaminu maturalnego 201w8 r. pisemne egzaminy maturalne odbywały się od 4 do 23 maja 2018 r., natomiast egzaminy ustne od 9 maja do 22 maja8 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 Poziom rozszerzony 1.. Organizacja egzaminów Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r. pisemne egzaminy maturalne odbywały się od 4 do 23 maja 2018 r., natomiast egzaminy ustne od .Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2018 roku w województwie mazowieckim.. 1) 9 Liczba unieważnień2 w przypadku: art. 44zzv pkt 1Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt