Rozporządzenie podstawa programowa kształcenia w zawodach

Pobierz

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) zarządza się, co następuje: § 1.Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa artystycznego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (Dz. U. poz. 717): 1)Określa się podstawę programową kształcenia w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarzą- .. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.. Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa artystycznego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (Dz. U. poz. 717): 1)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego Tekst pierwotny Na podstawie art. 46 ust..

Podstawa programowa, o której mowa w ust.

1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ( ) Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację Posiłki w szkole i w przedszkolu.W dniu 28 maja 2019 r w Dzienniku Ustaw pod poz. 991 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Na podstawie art. 47 ust.. settingsUstawienia ; power_settings_newWyloguj; ZAMKNIJ closePokaż wyniki dla: wszystkich słów dokładnej frazy Sortuj: wg trafności wg daty publikacji Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close Podstawa programowa kształcenia w zawodach została określona w trzech częściach: 1) .Rozporządzenie MEN w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa nowe podstawy programowe, które uwzględniają kryteria weryfikacji efektów kształcenia.Podstawy programowe kształcenia w zawodach: rozporządzenie podpisane Kategoria: Edukacja, Kultura i Sport Opublikowano: sobota, 25, marzec 2017 10:40 Jarosław Komża Odsłony: 901 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach..

Wejdzie ono w życie 1 września 2017 r.Wczoraj minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.. § 2.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego Na podstawie art. 46 ust..

Podstawa programowa kształcenia w zawodach stanowi bazę do opracowania przez nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz przez podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe programów nauczania.

Okres obowiązywania: od 2017.account_circle Jesteś zalogowany jako: .. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.. 2019, poz. 991)Mar 9, 2022Jun 21, 2021ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, z 2020 r. poz. 635 oraz z 2021 r. poz. 1087 i 1562) ogłoszono dnia 28 maja 2019 r.§ 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt