Pytania na egzamin z broni palnej

Pobierz

Postęp: 0/30: Wynik .. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 10 minut.. Część praktyczna kursu obejmuje umiejętności posługiwania się różnego rodzajami broni i amunicji.. Odpowiedzi, które uznasz za prawidłowe odznacz na formularzu odpowiedzi, po czym "zatwierdź".. Odpowiedź, którą uznasz za prawidłową odznacz na formularzu odpowiedzi, po czym "zatwierdź".. Wynik potrzebny do zaliczenia - 100% Zwiększenie puli wyświetlanych pytańEgzamin ma formę 10 pytań wielokrotnego wyboru.. Jaka k-popowa piosenka opisuje Twoje wakacje?. Jest to test wyboru zawierający 20 losowo wybranych pytań (jedno- i wielokrotnego wyboru).. Ten test ma pytania w następujących językach: język ukraiński, język rosyjski, język niemiecki, język polski oraz język angielski.. 1. odpowiedz.. Odpowiedzi, które uznasz za prawidłowe odznacz na formularzu odpowiedzi, po czym "zatwierdź".. Wyniki są oparte na 262490 odpowiedziach na pytania w kategorii broń palna podane przez graczy z 144 krajów.. właściwa jest jedna odpowiedź.. Zgodnie z prze­pi­sa­mi kodek­su kar­ne­go obro­na koniecz­na to dzia­ła­nie w celu:Pytania egzaminacyjne na PATENT STRZELECKI Ustawa o broni i amunicji oraz przepisy wydane na jej postawie Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję: tak; Istotnymi częściami broni palnej są: szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, komora zamkowa, zamek oraz bęben nabojowy;A. może z bronią wejść, B. nie może z bronią wejść, C. może wejść z bronią, ale po zgłoszeniu tego ochronie..

... Quiz o broni palnej.

Sprawca w zamiarze pozbawienia życia strzelił z broni palnej do osoby, ale jej nie zabił tylko spowodował skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.. Do którego teamu należy ta osoba?. Powinno byc C, ale czytając tą liste to pewnie B. Rafął p***@poczta.onet.pl 15 lat temu Post by Rafal Franczak Rafął Powinno byc C, ale czytając tą liste to pewnie B.Zdrap zestaw pięciu ćwiczeń do rutyny na siłowni!. Wynik potrzebny do zaliczenia - 100%.. Polubienia2 days agoAug 23, 2020jeszce jedno ASG (air soft gun) to nie jest replika broni palnej.. Ustala się następujące stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach: 1) ochrony osobistej - 500 zł, 2) sportowych - 800 zł, 3) kolekcjonerskich - 1150 zł, 4) pamiątkowych - 550 zł, 5) szkoleniowych, z .Jest to test wyboru zawierający 20 losowo wybranych pytań (jedno- i wielokrotnego wyboru).. pbp Nie zdawałem, nie znam.. To broń strzelająca kulkami o energi ca 2J.. Czy rozpoznasz 15 czarnych zwierząt?Która z niżej wymienionych odpowiedzi stanowi definicję broni palnej: a) każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego;Pytania poniżej nie brzmią identycznie, jak na policyjnej karcie pytań..

←; indeks; →; Krok 3: przygotowanie do egzaminu.

1. Osoba dopuszczona do posiadania broni, podczas wykonywania zadań służbowych obowiązana jest posiadać przy sobie : a/ legitymację posiadacza broni, świadectwo broniPrzykładowe pytania na egzaminie na patent strzelecki ‹‹ powrót do wiedzy Przygotowując się do egzaminu na patent strzelecki, oprócz praktycznej umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią, musimy przyswoić wiedzę z zakresu: - Ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawieJaki to typ broni palnej?. .Na części teoretycznej, zgodnie z § 10 regulaminu, mamy 10 pytań, po 2 z każdego zagadnienia, popełnić możemy tylko 1 błąd, ale wyłącznie w sześciu ostatnich pytaniach.. 30 pytań (po 10 na jedną grę) Start.. M9 Bayonet RUI 31925 To nie jest broń palna.Teoretyczną część egza­mi­ny prze­pro­wa­dza się w for­mie testu, skła­da­ją­ce­go się z 10 pytań.. Repliką być może ale nie musi.. (test egzaminacyjny zawiera 10 pytań, test jednokrotnego wyboru) 1. Osoba dopuszczona do posiadania broni, podczas wykonywania zadań służbowych obowiązana jest posiadać przy sobie : .. c/ odpiera zamach przy pomocy broni palnej.. Wynik potrzebny do zaliczenia - 100% Zwiększenie puli wyświetlanych pytańOd 2013, sprawdzamy światową wiedzę w kategorii broń palna poprzez quiz online..

Jak długo jest ważne zaświadczenie o możliwości zakupu broni?

Czas przeznaczony na rozwiązanie testu - 15 minut.. 7.62 mm 7,60 mm 5.56 mm Jak się nazywa ta broń palna?. Quiz o broni palnejNa kursie przygotowawczym do egzaminu na posiadanie broni można przećwiczyć wiele wariantów testów z różnych KWP.. Kursant ma możliwość poznać poszczególne części broni, nauczy się prawidłowo ładować i rozładowywać broń.Kwalifikacja Z3 - próbny.. Porównaj swoją wiedzę z resztą świata.. Część praktyczna.. Czas trwania części teoretycznej: 20 minut.Do każdego z pytań zaproponowano 3 odpowiedzi, wśród których jest tylko jedna prawidłowa.. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.. Pozwolenie na broń może być wydane między innymi w celu : a/ obrony własnej b/ prewencyjnym c .Wzór protokołu określa Załącznik nr 4 do rozporządzenia.. Pistolet Tisas ZIG M1A1 9×19, turecka kopia Colta 1911 Egzamin na patent strzelecki jest znacznie łatwiejszy i tańszy niż egzamin policyjny.Treść pytań w testach opracowywana i przygotowywana jest każdorazowo na potrzeby konkretnego egzaminu z części teoretycznej na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 576 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy..

Wymagane jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania!

Co byś wolał?. Każde z pytań posia­da trzy suge­ro­wa­ne odpo­wie­dzi, przy czym pra­wi­dło­wa jest tyl­ko jed­na (test jed­no­krot­ne­go wyboru).. Znajomość budowy i bezpieczniej obsługi rodzajów broni palnej wyszczególnionych we wniosku (boczny zapłon, centralny zapłon, broń gładkolufowa).Przykładowe pytania wykorzystywane do tworzenia zadań testowych sprawdzianu wiedzy na egzamin oficerski .. Broń krótka Pistolet maszynowy Lekki karabin maszynowy Z jakiego kraju pochodzi pistolet widoczny na zdjęciu poniżej?. Czym jest amunicja w rozumieniu ustawy?Międzynarodowy test wiedzy w kategorii broń palna.. Funkcje 3 osie 30 pytań Statystyki 853 testówTest z zakresu użycia i wykorzystania ŚPB i broni palnej Kliknięcie " Dalej " pod opisem uruchamia testy Jak rozwiązywać?. (…)" KWP w Szczecinie:Poglady na broń, 3 osie 30 pytań Głosy: + 9 Rozpocznij Test umożliwia sprawdzenie twoich poglądów na temat prawa do posiadania broni.. Konkretniej białej (oraz środków oo jak paralizator), broni palnej, oraz broni masowej, w skali od wolnej sprzedażny do zakazu nawet dla rządowych służb.. 0. odpowiedz.. (Ochrona osób i mienia) WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 5 pytań 6 pytań 7 pytań 8 pytań 9 pytań 10 pytań 11 pytań 12 pytań 13 pytań 14 pytań 15 pytań 16 pytań 17 pytań 18 pytań 19 pytań 20 pytań 21 pytań 22 pytań 23 pytań 24 pytań.O broni palnej i strzelectwie - po ludzku i bez zadęcia Pozwolenie na broń krok po kroku.. CHYBA REDAKCJA PRZESADZIŁA ZE SKALĄ TRUDNOŚCI TO PYTANIA DOBRE NA EGZAMIN NA STUDIA A NIR DO GAZETY.. Stany Zjednoczone Austria Francja Jakiego kalibru jest karabin AK 47 ?. Na pytania dotyczące ustawy oraz zasad bezpieczeństwa odpowiedzi musimy udzielić bezbłędnie.. 12 maja 2019 tekst i zdjęcia: Mikołaj Bartnicki.. Kursywą zaznaczę właściwą odpowiedź, ale dokładnej formy odpowiedzi niestety nie pamiętam.. Odpowiedź, którą uznasz za prawidłową odznacz na formularzu odpowiedzi, po czym "zatwierdź".. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 10 minut.. Edycja sport!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt