Baśń o królu dardanelu zabawni bohaterowie

Pobierz

Otwórzcie proszę podręczniki na stronie 235-237 i przeczytajcie fragment ,,Baśni o królu Dardanelu'' Janusza Stanny.. - przeczytaj "Baśń o królu Dardanelu" z podręcznika ze str. 235-237 - pracując z tekstem, wypełnij poniższą tabelę: Zapisz w zeszycie po dwa przykłady zabawnych zachowań bohaterów, śmiesznych sytuacji oraz zabawnych wypowiedzi.Autorska książka Janusza Stannego ""Baśń o Królu Dardanelu" " wyd.. Śmiech wzb….dza postać kr….la, ale też jego dwo….an.. Uzupełnij notatkę, wpisując w puste miejsca brakujące litery.. Praca domowa.. Napisz, jakimi cechami odznaczał się Dardanel.. Śmiech wzb…dza postać kr…la, ale też jego dwo…an.. Zaznacz na niej zamek władcy oraz miejsca, w których król szukał smoka.. Data: czwartek, 30.04.2020r.. Autorski majstersztyk mistrza Stannego znów dostępny.tekstu) do "Baśni o królu Dardanelu".. Cel lekcji: Dowiesz się, dlaczego "Baśń o królu Dardanelu jest utworem humorystycznym.. Grupy otrzymują następne zadanie - instrukcja nr 2. np. latający dywan - marzenie o lataniu.. Zapoznaj się z przypisami.. Wyjaśnij trudne wyrazy.. (8.05) Temat lekcji: Ucieczka z krainy baśni.. "BAŚŃ O KRÓLU DARDANELU" Janusz Stanny Król przecież może wszystko, co rozkaże to się stanie.. Przypomnij sobie z ostatniej lekcji, jakie decyzje podjął król Dardanel po powrocie na dwór.. Niesły….ane decyzje władcy .Humor w ,,Baśni o królu Dardanelu" Uzasadnienie Zabawni bohaterowie Zabawne sytuacje Zabawne wypowiedzi 4..

Baśń o królu Dardanelu jest utworem humorystycznym.

Grupa układa o nim dwa zdania.. Wydaje się, że król przecież może wszystko, co rozkaże, to się stanie.Dobieranie w pary motywów wędrownych i marzeń, które są przez nie realizowane.. Dlaczego króla wracającego do zamku po dłuższej nieobecnościO niesłychanych decyzjach pewnego króla.. Dlaczego więc wszystkich zdziwiło, gdy zażyczył sobie, by mu zgolono kłującą brodę, wyrzucić ostry miecz, założyć frak zamiast ciężkiego płaszcza, a melonik na głowę za koronę?JĘZYK POLSKI - KLASA IV Piątek - 15.05.2020 TEMAT : Ucieczka z krainy baśni - J.Stanny "Baśń o królu Dardanelu".. Dopisz jak najwięcej cech.. Zapoznaj się z objaśnieniami trudnych wyrazów.. : Humor zawarty w "Baśni o królu Dardanelu".. Zabawni bohaterowie ; Zabawne sytuacje ; Zabawne wypowiedzi .. Na dzisiejszej lekcji kończymy naszą przygodę z baśniami.. Autorem "Baśni o królu Dardanelu" jest nieżyjący już Janusz Stanny, wybitny grafik,Treść zadania.. - postaci realistyczne występują obok bohaterów fantastycznych, obdarzonych nadludzką mocą (wróżki, krasnoludki, czarownice, smoki .Baśń o Królu Dardanelu Janusza Stannego to mądra i piękna książka dla najmłodszych.. Postaraj się je zapamiętać, by zrozumieć tekst.. zabawne wypowiedzi.. Zapoznaj się z przypisami.. Wiemy już , że w tekstach literackich humor dzielimy na: komizm sytuacyjny, komizm słowny i komizm postaci..

... Baśń o królu Dardanelu jest utworem humorystycznym.

Niesły…ane decyzje władcy wprowadzają na jego dwo…e zamęt i sieją zgorszenie.inne miejsca, o których jest mowa w baśni.. Zgodnie z prawidłami baśni Szewczyk otrzymuje nagrodę adekwatną (odpowiednią) do okazanego ludziom (i zwierzętom) dobra.. Następnie proszę, abyście wykonali zadania z karty pracy, która znajduje się niżej.Baśń O Szewczyku uczy tego, że każdy dobry czyn będzie kiedyś nagrodzony.. Sytuacja - Bohater - Wypowiedź - Praca domowa .. Napisz opowiadanie o dalszych przygodach króla Dardanela, który opuścił swój zamek.Baśń o królu Dardanelu to utwór humorystyczny.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Dokończ zdanie: Moim zdaniem król Dardanel był dobrym/złym władcą, ponieważ…Przeczytaj baśń o królu Dardanelu - podręcznik str. 235-237.. Bohater baśni potrafi odczuć niedolę słabszych i prześladowanych.. …istoria o kr…lu Dardanelu jest pełna …umoru.. Zadania: 1.Przeczytaj utwór Janusza Stannego "Baśń o królu Dardanelu", podręcznik, s.235Następnie otwórz podręcznik na str. 235-237 i przeczytaj "Baśń o królu Dardanelu" J. Stannego.. Śmiech wzbdza postać krla, ale też jego dwoan.Temat: O niesłychanych decyzjach pewnego króla.. Świadczą o tym wypowiedzi, sytuacje i zabawni bohaterowie.Janusz Stanny "Baśń o królu Dardanelu" - fragment.. Wymień decyzje, które podjął władca po powrocie ze swojej wyprawy..

Świadczą o tym wypowiedzi, sytuacje i zabawni bohaterowie.

1.Przeczytaj utwór "Baśń o królu Dardanelu" .. Autor: Roksana301 Dodano: 8.3.2021 (16:30) UDOWODNIJ, że Baśń O Królu Dardanelu to utwór humorystyczny .Wskaż po dwa przykłady zabawnych zachowań bohaterów ,Śmiesznych sytuacji, zabawnych wypowiedzi.. ….istoria o kr….lu Dardanelu jest pełna ….umoru.. Niezrozumiałe a niewyjaśnione w przypisach wyrazy sprawdź w słowniku: Przepisz do zeszytu uzupełnioną notatkę: …istoria o kr…lu Dardanelu jest pełna …umoru.Lekcja z wykorzystaniem podręcznika.. Moi Drodzy, proszę przeczytać " Baśń o królu Dardanelu" podręcznik strona 235- 237.. W puste miejsca wpisz brakujące litery, a następnie wpisz do zeszytu: istoria o krLu Dardanelu jest pełna umoru.. Po przeczytaniu wykonaj następujące polecenia (w zeszycie): - pol.. Baśń o królu Dardanelu jest utworem humorystycznym.. Wskaż po dwa przykłady zabawnych zachowań bohaterów, śmiesznych sytuacji oraz wypowiedzi.. Klasa: IV Przedmiot: język polski.Temat: O niesłychanych decyzjach pewnego króla.. Świadczą o tym wypowiedzi, sytuacje i zabawni bohaterowie.. I lekcja.. 9) Zadanie domowe.. - pisana prozą, - o zdarzeniach opowiada narrator, - we wstępie i zakończeniu charakterystyczne zwroty: "Dawno, dawno temu.". ,"Za górami, za lasami.. ", - na ogół kończy się szczęśliwie.. Następnie proszę wymienić skojarzenia związane z hasłem król..

Kim są bohaterowie baśni?

Wytwórnia w formie książki video autorstwa kolektywu UCHOOKO.Produkcja: UCHOOKO Głos / kon.Wytwórnia daje miejsce młodym grafikom oraz autorom i jednocześnie chce przypominać klasykę, czyli książki dla dzieci z lat 60. i 70.. Pozostałe zadania w środę.-wyraża opinię o decyzjach bohatera i jego cechach,-w interpretacji baśni wykorzystuje różne środki wyrazu,-poprawnie zapisuje wskazane ortogramy z h, ch, ó, u, rz, ż,-redaguje opowiadanie związane z tekstem.. 2.Notatka - zapisz w zeszycie.. Lekcja zdalna.. Baśń o królu Dardanelu to utwór humorystyczny( komiczny, zabawny).. Na podstawie tekstu uzupełnij w zeszycie tabelę przykładami zabawnych zachowań,Zabawni bohaterowie Uzasadnienie: Zabawne sytuacje Uzasadnienie: Zabawne wypowiedzi Uzasadnienie: (Możesz przywołać słowa z baśni) Kreatywna notatka dotycząca baśni.. Metoda "śnieżnej kuli": Liderzy losują kartki (Instrukcja nr 3) z napisanymi nazwami elementu świata przedstawionego.. (podręcznik s.235 - 237) 1.Przeczytaj baśń ( podręcznik s. 235 - 237).. Zabawni bohaterowie Zabawne sytuacje Zabawne wypowiedzi Uzupełniaj tekst notatki, wpisując w puste miejsca brakujące litery.. Odpowiedź zapisz w zeszycie: Wymień po jednym przykładzie z utworu: - zabawnej sytuacji (komizm sytuacyjny) - zabawnego bohatera (komizm postaci)Baśń o królu Dardanelu to utwór humorystyczny.. Przeczytaj wierszowaną "Baśń o królu Dardanelu" s.235-237.. Baśń o królu to utwór humorystyczny: (jeden przykład do tabeli) zabawni bohaterowie: zabawne sytuacje.. Janusz Stanny "Baśń o królu Dardanelu" - fragment.Jak jest zbudowana baśń?. Wymień po jednym przykładzie z utworu.. Opowieść o królu, który postanawia całkowicie zmienić swe królewskie obyczaje.. Dowiedz się, co oznacza witanie kogoś chlebem i solą.. Posłuchaj wierszowanej "Baśni o królu Dardanelu" i odpowiedz na pytania.. Sytuacja - Bohater - Wypowiedź - Praca domowa Napisz opowiadanie o dalszych przygodach króla Dardanela, który opuścił swój zamek.. Pierwszą książką z tej serii jest wydana właśnie "Baśń o królu Dardanelu" Janusza Stannego, czyli opowieść o królu, który nie chce chodzić w zbroi i walczyć ze smokami, tylko goli brodę .Temat: O niesłychanych decyzjach pewnego króla.. Można skorzystać ze słownika wyrazów bliskoznacznych.3.Dlaczego baśń o królu Dardanelu jest wyjątkowa?. Świadczą o tym wypowiedzi, sytuacje i zabawni bohaterowie.. Przeczytaj wierszowaną "Baśń o królu Dardanelu" s.235-237.. Przepisz i uzupełnij luki w notatce.. Narysuj trasę wędrówki Dardanela..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt