Romantyzm notatka tomaszewska

Pobierz

Chiny po II wojnie światowej notatkaMŁODA POLSKA WPROWADZENIE DO EPOKI MŁODA POLSKA Źródła, wzory, inspiracje Antyk: ideał harmonii iblia: óg jako Stwórca W omawianym okresie występuje wiele rozmaitych, Średniowiecze: św. Franciszek często sprzecznych ze sobą światopoglądówSarmatyzm- próba definicji tego pojęcia.. Nauka.. epoka świateł, wiek oświecony, wiek filozofów i wiek światła; pochwalano rozum, wykształcenie, naukę, wolność, postęp, a potępiano zabobony, ciemnotę, fanatyzm, zacofanie czy hierarchie społeczną; charakterystycznymi cechami epoki były m poznawanie świata za pomocą rozumu, rozwój techniki, ograniczenie życia społecznego poprzez reformy czy powstanie i rozwój .. KULTURA RENESANSU - NOTATKA _____ Humanizm - prąd umysłowy i kulturalny Odrodzenia, jego podstawowa idea filozoficzna.. Układ treści jest zgodny z serią podręczników, z których uczę - "Zrozumieć przeszłość.". Komitet Obywatelski "Solidarność" właściwie wygrał wszystko co mógł w częściowo wolnych wyborach (35% w .Dla baroku nie można wyznaczyć dokładnych dat początkowej i końcowej.. Romantyzm .. "Boska Komedia" jest jednym z arcydzieł literatury ogólnoświatowej.. Romantyzm - notatki - pojęcia,lektury z epoki.. Zamieszczam materiały dla uczniów II klasy LO, którzy wybrali historię jako przedmiot rozszerzony.. Był reakcją na ____ kult rozumu i intelektu..

epoka rosyjskiego romantyzmuNarodziny III Rzeczypospolitej.

hwała zwyciężonym" - Eliza Orzeszkowa "Sztuka wojenna także na fortelach polega" - Henryk Sienkiewicz "Ku pokrzepieniu serc" - Henryk Sienkiewicz5.. - zwycięstwo armii polskiej w bitwie pod Dębem Wielkim.. Należy traktować je jako umowne.. Postulowano prymat ducha nad materią (spirytualizm).. Był reakcją na ____ kult rozumu i intelektu.. Temat 5.. Dotarcie do istoty rzeczy jest zatem możliwe tylko poprzez intuicję, instynkt oraz uczucia.. jego głównym myślicielem ł amerykański filozof, prekursorRuch ____, ____ i ____ powstały w Europie pod koniec XVII wieku i trwający do końca lat ____.. Cechy gatunku - dramat romantyczny.. Cywilizacja starożytnej Mezopotamii 4.2.. Wszystkie notatki są zapisane w programie Acrobat Reader, w formacie PDF.. W ciągu trzech lat ( 1237-40) wojska Batu-chana najechały, zniszczyły i narzuciły (na przeszło dwa wieki) swe zwierzchnictwo Ru­si.. Poszczególne części serii mają swoje podstrony.. Geneza wykształcenia się cywilizacji 3. fragmentarycznoĒć - utwór jest częĒcią większej całoĒci, brak podziału na akty i sceny, większoĒć kwestii wygłasza jedna postać Gustaw, którego wypowiedzi cechują.. Możemy mówić o trwaniu tego zjawiska aż do połowy XVIII wieku, ale miało ono również później duży wpływ na myślenie Polaków.20 lecie międzywojenne filozofia pragmatyzm to nurt który powstał jako opozycja wobec racjonalizmu..

Charakteryzował się ...Polska w czasach stalinizmu - notatka.

Wojna domowa w latach 1946 - 1949. a) W 1946 roku w Chinach wybuchła wojna domowa między Kuomintangiem (Partią.. Do Francji na emigracje udało się wielu wybitnych twórców m.in. Adam Mickiewicz ,Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin i inni2 James Watt Wynalazł maszyn ę parow ą Bracia Montgolfier Wynale źli balon na ogrzane powietrze Anders Celsjusz i Gabriel Daniel Fahrenheit Termometr 3.My śliciele polityczni epoki o świecenia Imi ę i nazwisko Tytuł Pogl ądyIII - Notatka dotycząca lektury obowiązkowej - Dziadów cz. III; Geneza, przebieg i konsekwencje I rozbioru; Romantyzm - notatki - pojęcia,lektury z epoki; Przejrzyj tekst.. Dziady cz. II — Adam Mickiewicz.. Jej odbiór wymaga jednak odpowiedniej wiedzy i przygotowania.. Notatki - poziom podstawowy KLASA I LO 1.. Strona główna.. 3 klasa Język polski; Książki w spisie.. Liceum ogólnokształcące; Kurs.. romantyzm tytuł - odrodzenie Polski, czas między zimą,a wiosną, dojrzewanie Jadwiga - pochodzi z Podlasia, kura domowa Cezary - urodzony w 1900r, zafascynowany rewolucją Seweryn - pracuje w Rosji, poszedł do .Romantyzm, daty, pojęcia, opisy utworów itp romantyzm ramy czasowe epoki europa od wybuchu rewolucji francuskiej do końca wiosny ludów polska od ukazania sięII — Adam Mickiewicz - Baba od polskiego.. Prehistoria Prehistoria - prezentacja 2..

Przeciwstawiał teocentrycznej kulturze średniowiecznej głębokie i wszechstronneStreszczenie - notatka XX międzywojenne .

Barok nastąpił po zwątpieniu przez ludzi w ideały, które przyświecały renesansowi.. Charakteryzował się .SPIS TRE CI 5 3 redniowiecze 39 3.0.1 redniowiecze na zachodzie i w Polsce - periodyzacja, kierunki lozo czne, uniwersalizm kultury ±redniowiecza - cechy ±wiadcz¡ce o zjawisku i czynnikiJęzyk polski: Tematy Notatka 9, 10, 11 Oceny Powtórzenia Porady Prezentacje Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów Fiszki Dziel się notatkami.. Porozumienia "okrągłego stołu" (kwiecień 1989) i czerwcowe wyboru (4.06.1989) zapoczątkowały wielkie zmiany ustrojowe na drodze do niepodległości, demokracji i gospodarki rynkowej.. Dzieje się tak, ponieważ krańcami epoki nie są pojedyncze wydarzenia, a trwające w czasie zjawiska.. Przygotowaliśmy kompleksowy wstęp do lektury, a w nim podstawowe informacje na temat jej powstania, konstrukcji utworu oraz postaci.Najazdy Mongołów na Ruś, Polskę i Węgry.. - rozbicie rosyjskiego korpusu gen. Jerzego Rosena w bitwie pod Iganiami.. Książęta ruscy musieli otrzymywać od chana jarłyk - zgodę na wykonywania władzy - oraz płacić wysokie daniny.. Wydawnictwa Nowa Era.. Johann Heinrich Füssli,Nocna mara, 1781KULTURA POLSKA DOBY ROMANTYZMU W pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku ukształtował się w kulturze eruopejskiej romantyzm nowy prąd ideowy ,literacki i artystyczny.Na ziemiach polskich główny ośrodek romantyzmu to Wilno..

rok wyda­nia: 1823 r. (epo­ka - romantyzm) tytuł: nazwa obrzę­du, któ­ry odby­wał się w noc zadusz­ną 31 paź­dzier­ni­ka na tere­nach wschod­nich, Litwie i Białorusi.

Rozpad systemu kolonialnego: Temat 6.. Część 1.Romantyczni myśliciele uważali, że otaczający świat jest niedostępny rozumowemu poznaniu (irracjonalizm), a rzeczywistość ma charakter metafizyczny.. Natalia Strzępek.Dante Alighieri - Boska Komedia - wprowadzenie.. Daleki Wschód po II wojnie światowej: Temat 7.Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Najazd zahamował roz­wój gospodarczy .Sarmatyzm powstał i rozwinął się w Polsce w końcu XVI wieku Na sarmatyzm składa się cały światopogląd, obyczajowość oraz kultura szlachty polskiej.. rodzaj lite­rac­ki: dra­mat.Ruch ____, ____ i ____ powstały w Europie pod koniec XVII wieku i trwający do końca lat ____.. "Gloria victis.. Ameryka w pierwszej połowie XIX wieku I.. Szkoła.. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w pierwszej połowie XIX wieku.Title: Microsoft Word - 4.. Kurs: 3 klasa Język polski.II LO Poziom rozszerzony.. Nastąpiło zaniepokojenie i utrata wiary .Oświecenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt