Oświadczenie o zagubieniu paszportu

Pobierz

Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej.Oświadczenie o utracie / zniszczeniu paszportu (65.56 KB) Oddział spraw obywatelskich Formularz wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (278.47 KB) Formularz wniosku o uznanie za obywatela polskiego (304.39 KB) Formularz wniosku o nadanie obywatelstwa (173.16 KB)May 20, 2022Jan 3, 2022Powyższe dane podaję świadomy(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 K.K. za składanie fałszywych zeznań.. Znajdź druk: Słowa kluczowe: Inne formularze z kategorii: Opis: Pobierz: Zgoda rodziców na paszport dla dziecka Dopiero po twoim zgłoszeniu urzędnik anuluje paszport.. Dołączasz dwie fotografie, dowód osobisty i dowód .Wniosek o paszport składamy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim na terenie którego mieszkamy.. Zaświadczenie o rejestracji w miejscu zamieszkania.. klik: Legitymacja osoby niepełnosprawnej: Powiatowy Zespół ds.. Przygotowała MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZPrzy składaniu wniosku o nowy paszport należy przedłożyć posiadane dokumenty na potwierdzenie okoliczności utraty dotychczas posiadanego paszportu (oświadczenie o utracie, zaświadczenie otrzymane z.Powyższe dane podaję świadomy(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 K.K. za składanie fałszywych zeznań..

Opis dokumentu: Wzór oświadczenia o utracie paszportu.

Osoba, która straci paszport w wyniku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia, musi pogodzić się z wyższymi opłatami związanymi z wyrobieniem nowego dokumentu.. Każdego roku kilkuset Wielkopolan traci dokumenty uprawniające do przekraczania granicy.. Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania karnego.Paszport zgłoszony jako utracony, zniszczony lub znaleziony traci ważność już w tym dniu, w którym dokonano zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu.. Tam spisane zostaje oświadczenie o utracie, opisujące okoliczności kradzieży czy zagubienia.. W przypadku, gdy zgubimy dokument za granicą, konieczny jest kontakt z polską placówką dyplomatyczną, która wyda paszport tymczasowy, umożliwiający powrót do kraju - informuje Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego.Oświadczenie o utracie paszportu /opisać co stało się z paszportem/ lub * .. od zgłoszenia utraty paszportu po potwierdzeniu, że koń nie był leczony.. Jeśli znajdziesz czyjś paszport, pomóż innej osobie i również zgłoś taką sytuację.. Twoje narzędzia Wiadomości Portfel Druki Opinie Oferty pracy Porady Recenzje Dieta Grupy dyskusyjne Media Generator RSS Księgarnia Przewodnik urody Katalog chorób UTW Leki refundowane Lekarze Domy opieki Pielęgniarki.Droższy paszport po stracie..

Dostępne wersje dokumentu (do bezpłatnego pobrania): Oświadczenie o utracie paszportu .

Oświadczam, że jestem właścicielem konia oraz że koń w dniu czipowania jest zdrowy.Następnie w biurze paszportowym składasz pisemne oświadczenie o utracie paszportu i wypełniasz wniosek o wydanie nowego dokumentu.. Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za Kto może zgłosić Co musisz przygotowaćKonsul po dokonaniu stosownych sprawdzeń wprowadzi niezwłocznie do centralnej ewidencji paszportowej informację o utracie ważności Twojego paszportu lub paszportu tymczasowego.. Wniosek o zapłatę cła państwowego (koszt - około 800 rubli).. Co przygotować uszkodzony paszport - jeśli twój paszport jest uszkodzony,Nov 30, 2021§ 6.. O autorze.Oświadczenie o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania należy złożyć łącznie z wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji ZUS.. Zgłoś to jak najszybciej w punkcie paszportowym, a w przypadku kradzieży dodatkowo na komisariacie policji..

Tam spisane zostaje oświadczenie o utracie, opisujące okoliczności kradzieży czy zagubienia.

Jeśli posiada Pan poświadczenie o zgłoszeniu kradzieży z Policji, to należy .Oświadczenie o utracie paszportu Wzór oświadczenia o utracie paszportu.. 91 48 85 379Oświadczenie o utracie paszportu /opisać co stało się z paszportem/ lub * .. paszportu po potwierdzeniu, że koń nie był leczony.. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Starzyńskiego 2 70-506 Szczecin tel.. Podstawa prawna l Art. 2, 36 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U.. Wyjaśnienia dotyczące okoliczności utraty.. Opłata paszportowa wzrasta o 200%, a więc z 140 do 280 zł.. W chwili, w której stwierdzimy utratę dokumentu w Polsce, powinniśmy jak najszybciej zgłosić ten fakt w punkcie paszportowym.. Art. 233 § 1 K.K. "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznajeJun 18, 2022Tam spisane zostaje oświadczenie o utracie, opisujące okoliczności kradzieży czy zagubienia.. Oświadczam, że jestem właścicielem konia oraz że koń w dniu czipowania jest zdrowy *.Paszporty znikają zazwyczaj w okolicach naszego urlopu.. Istnieje możliwość odstępstwa od w/w w terminie 30 dni od zgłoszenia utraty paszportu po potwierdzeniu, że koń nie był leczony..

Jak pokazuje statystyka - utrata dokumentów zdarza się dość często.Co zrobić w przypadku znalezienia cudzego paszportu?

Oświadczam, że jestem właścicielem konia oraz że koń w dniu czipowania jest zdrowy.. W przypadku, gdy .Zgodnie z art 16 rozporządzenia 504/2008/WE wystawienie duplikatu wiąże się z wyłączeniem zwierzęcia z łańcucha żywnościowego.. Art. 233 § 1 K.K. "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznajePaszport lub tymczasowy dowód osobisty, dowód tożsamości oficera - dla osoby wojskowej.. W przypadku, gdy zgubimy dokument za granicą, konieczny jest kontakt z polską placówką dyplomatyczną, która wyda paszport tymczasowy, umożliwiający powrót do kraju.. Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt