Spośród podanych wydarzeń

Pobierz

A. jakobini B. purytanie C. filozofowie 17.3.. Międzynarodowym tłem, które doprowadziło do wystąpień, jak to ukazane na zdjęciu, 1.3.. Ilustracja jest związana z okresem [17.1.].. 4 3 imię i nazwisko klasa data 0-4 p.. in case there's no filling .Feb 20, 2021Zapisz we właściwej formie przymiotniki podane w nawiasach.. Podaj miejsce i czas wydarzeń (nazwę państwa i datę roczną), o których opowiada wiersz.. wojny Stefana Batorego A bitwa pod Kircholmem 1605 .Jun 7, 2020Apr 3, 2021April 2019 0 46 Report Wskaż spośród podanych wydarzeń to,które było chronologicznie pierwsze i wpisz obok niego literę A , a które były ostatnie wpisz obok nich literę B Wydarzenie Litera Powstanie Królestwa Jerozolimskiego Utworzenie zakonu przez Krzyżaków Zdobycie Jerozolimy przez Krzyżaków Wyruszenie czwartej krucjatySpośród niżej podanych wskaż jeden poprawny chronologicznym ciąg wydarzeń.. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono.Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie.. Bolesław Chrobry.. Zacznij od wydarzenia, do którego doszło jako pierwszego.. W październiku, o którym mowa w tekście, funkcję I sekretarza KC PZPR objął: 1.. 3 Dopisz do każdego z wydarzenia postać historyczną z nim związaną.. Uzupełnij tabelę, wpisując władców Polski, za panowania których doszło do wymienionych wydarzeń..

...spośród oznaczonych literami A-C.

C. Wyjaśnij wskazane w tekście podobieństwo skutków wydarzeń w obu państwach.Wskaż spośród podanych wydarzeń to które było chronologicznie pierwsze i ostatnie .. Wstaw odpowiednie litery na osi czasu.0-2 p. powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, rewolucja lipcowa, wojna krymska, Wiosna Ludów10.. Oblicz 52-2×(106-94)= Answer.Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologiczne ostatnie.. A. chwalebna rewolucja A kolacja Westerplatte początek Bitwy nad Bzurą - początek bitwy pod Kockiem -początek radzieckiej agresji na Polskę -kapitulacja Warszawy.1.. 7.Wskaż spośród podanych wydarzeń te które były chronologicznie pierwsze i obok niego wpisz literę A Wskaż spośród podanych wydarzeń te które były chronologicznie ostatnie i wpisz obok niego literę B. Odpowiedź Guest.. B. Spośród przedstawionych niżej wydarzeń z XIX wieku wypisz dwa, w których uczestniczył bohater wymieniony w wierszu.. Wydarzenie to zostało sprowokowane przez osoby dążące do 1.2.. Pokój w Budziszynie1 Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki na osi czasu litery oznaczające poszczególne wydarzenia..

Władców wybierz spośród podanych.

A. wprowadzenie podwyżek cen żywności C. rozpoczęcie strajku w Stoczni Gdańskiej37.. Bolesław Śmiały.. Zacznij od wydarzenia, do którego doszło jako pierwszego.. A. rewolucji angielskiej B. rewolucji francuskiej C. wojny o niepodległość 17.2.. Bolesław Krzywousty był lepszym wodzem.. Wydarzenie chronologiczne pierwsze A B C D Wydarzenie chronologiczne ostatnie A B C D A) Proklamowanie ZSRS B) Przystąpienie USA do l wojny swiatowej C)Spośród poniżej podanych wydarzeń oznaczonych literami A-D, wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie.. Państwem rządzili wówczas [17.2.].. Z inicjatywy (Jana Henryka Dąbrowskiego / Tadeusza Kościuszki) utworzono Legiony Polskie we Włoszech.Najlepsza odpowiedź Avalanche315 395 r. - podział cesarstwa rzymskiego 1054 r. - wielka shizma wschodnia 622 r. - ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 496 r. - przyjęcie chrztu przez władcę Frankijskiego - Chlodwiga 732 r. - bitwa pod Poitieres 756 r. - powstanie Iliady i Odysei 800 r. - koronacja Karola Wielkiego na cesarza8 Uszereguj podane wydarzenia z 1970 r. w kolejności chronologicznej.. Marzec 1968 B. Grudzień .Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i ostatnie .. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane.Spośród wymienionych wydarzeń wybierz i podkreśl to, które nie było bezpośrednim następstwem zjazdu gnieźnieńskiego..

Wydarzenie wybierz spośród podanych 0-5 p.A.

Władysław Gomułka.. W tabeli zaznacz litery którymi oznaczono wybrane wydarzenia.. wojny ze Szwedami.. Spośród podanych poniżej wydarzeń wybierz te, które stały się przyczynami II i IV krucjaty.. Grupa A a) Rozstrzygnij, czy autor tekstu był zwolennikiem, czy przeciwnikiem władz komunistycznych.. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono .Zadanie 6.. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.. Władysław Jagiełło.. B. Wymień dwie przyczyny klęski wojsk Henryka V podane w tekście pieśni.. Skreśl w nawiasie błędne informacje, tak aby powstały zdania prawdziwe.. Powstanie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego 2.. 3Dopisz do każdej postaci wydarzenie z nią związane.. A - zdobycie Edessy przez Turków seldżuckich.. Spośród poniżej podanych wydarzeń oznaczonych literami A-D, wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie.. Kazimierz Wielki.. W tekście pieśni jest mowa o. Bolesław Krzywousty.. Józef Cyrankiewicz.. Prowadzonaprzeznich polityka doprowadziłado wydarzeń określanychjako [17.3.].. Utworzenie biskupstw we Wrocławiu, Krakowie, Kołobrzegu 4.. Postać wybierz spośród 0-5 p. podanych w ramce.Uzupełnij tekst, wybierając właściwe odpowiedzi spośród podanych.. C - chęć podboju Konstantynopola jako konkurenta Wenecji w handlu lewantyńskim..

Podaj rok, w którym doszło do wydarzeń opisanych w tekście.

Bolesław Bierut.. w tabeli zaznacz.1Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki na osi czasu litery oznaczające poszczególne wydarzenia.. Odpowiedz Odpowiedzi: 2 0 about 6 years agoSpośród podanych wydarzeń wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie 0-2 p. ostatnie.. która miała miejsce w czasie B. obroną Jasnej Góry, 8 2. wojny z Turcją.. D - zajęcie Jerozolimy przez wojska muzułmańskie pod wodza Saladyna .Wskaż spośród podanych wydarzeń to, które było..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt