Proces pielęgnowania noworodka matki chorej na cukrzycę

Pobierz

Będzie ono przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych oraz wychowawców świetlic szkolnych.. - Zastosowanie u pacjentki ćwiczeń oddechowych.Żywienie niemowląt z cukrzycą typu 1 Niemowlęta chore na cukrzycę typu I powinny być karmione naturalnie, natomiast w diecie małych dzieci posiłki o wysokim (.). Dieta dla dziecka z.. Rola wątroby w procesie trawieniaProblemy pielęgnacyjne: 4.. .Dziecko z cukrzycą.. - Wykonywanie inhalacji z soli fizjologicznej.. - Obserwacja przyjmowanych i wydalanych płynów.. - wytłumaczenie celu hospitalizacji.1.. W ostatnich dekadach nastąpił wzrost zachorowań na ten typ cukrzycy.. OCENA.. U noworodków matek z cukrzycą ciążową znacznie częściej występuje makrosomia (nadmierna masa ciała płodu), co wiąże się z ryzykiem cięcia cesarskiego i dodatkowo z narażeniem noworodka na urazy okołoporodowe4.Dziecko matki chorej na cukrzycę.. Oba znajdują się w nowoczesnych ludzi na tyle często, proces pielęgniarskiej dla pacjentów z cukrzycą może być konieczne do niemal każdym wieku.. W Polsce i na świecie zauważa się w ostatnich latach znaczne tempo wzrostu zachorowań na cukrzycę.. - Pojenie dziecka doustnie, małymi porcjami wody.. Studium przypadku - córka P.K ., C II P II Ojciec lat 32 (choruje na astmę i alergie), Matka lat 30.Proces pielęgnowania cukrzyca jest prowadzone zgodnie z przepisami..

Obawa pr...• Propaguje prozdrowotny styl życia chorych na cukrzycę.

-umożliwienie kontaktu z lekarzem.. Prowadzenie stałej obserwacji pacjenta pod kątem występowania wzmożonej obrony mięśniowej i napięcia powłok skórnych oraz cech podrażnienia otrzewnej w wyniku pęknięcia narządów wewnętrznych.. Temperatura ciała 39.5 C oraz obfite poty., 2.. Edukacja dziecka z cukrzycą.. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją są dwa główne typy choroby: insuliny; insulinozależną.. Zapobieganie powikłaniom cukrzycy w ciąży, 3.. - Toaleta jamy ustnej.. Utrzymanie optymalnego poziomu glukozy w surowicy krwi, .Pacjent chory na cukrzycę powinien w szczególności: I.. - Zwilżanie błon śluzowych jamy ustnej wodą.. Ryzyko jej wystąpienia zmniejsza prawidłowa kontrola glikemii.. Przyjmować zlecone przez lekarza leki / insulinę, III.1.. Ból głowy.. - białka powinny pokrywać 15-20% zapotrzebowania energetycznego, przy podaży minimum 0,8g/kg należnej masy ciała.2.Niepokój i dyskomfort spowodowany hospitalizacją i stanem zdrowia.. Przeżywanie lęku, smutku - depresja,5.. Cukrzyca typu I to choroba przewlekła często występującą u dzieci i młodzieży.. Deficyt samoopieki spowodowany przebytym zabiegiem operacyjnym,3.. - Obserwacja miejsca wkłucia pod kątem zakażenia.. · zbadanie glikemi na czczo.. Cukrzyca, będąca jednym z najczęstszych problemów klinicznych ciężarnych, jest odpowiedzialna za wiele powikłań występujących zarówno u płodu, noworodka, jak i u matki..

Zwiększa się ryzyko powikłań zarówno dla matki, jak i dla dziecka.

REALIZACJA.. Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku.. W przypadku matki może dojść do wydłużenia się czasu porodu, uszkodzenia kanału rodnego, rozejścia się spojenia łonowego czy zakażenia połogowego.Zakres szkolenia obejmie wiedzę na temat cukrzycy oraz zasad pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę pozostającemu pod opieką szkoły.. Nadmierna masa dziecka znacznie utrudnia poród naturalny.. Przyczyny tej choroby mogą .Od września do listopada 2017 roku prowadzone będzie ogólnopolskie szkolenie pt.: "Dziecko z cukrzycą w szkole".. • Wykorzystystuje czynniki motywujące pacjenta do radzenia sobie z chorobą.. Tematyka obejmie wiedzę o cukrzycy, a także zasady pierwszej pomocy dla dziecka chorego na cukrzycę.Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole.. W przypadku pojawienia się makrosomii typowy jest przerost komórek wysp trzustkowych płodu i nadprodukcja insuliny, noworodek musi więc być obserwowany w kierunku hipoglikemii.Niezależnie od typu cukrzycy, na którą cierpi dziecko, niezbędne jest wprowadzenie odpowiedniej diety oraz zestawu ćwiczeń.. Dotyczy to szczególnie dzieci najmłodszych.. notatka zawiera problemy pielęgnacyjne u osoby chorej na cukrzycę 260 osób zadowolonych z pobrania ocena: 4.0, 260.. -zapewnienie komfortu psychicznego..

2014-03-27 14:37:12 agatkach93 proces, cukrzyca, 0 Komentarzy.

Ograniczenie spożycia cholesterolu do 200mg dziennie.. W sytuacji, gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory, nauczyciel powinien .Problemy pielęgnacyjne: 1.. Interwencje pielęgniarskie: - Podawanie dożylnych płynów zgodnie ze zleceniem lekarza.. Dlatego też cukrzycy ciężarnych towarzyszy wysoki wskaźnik: wad wrodzonych (2-13%), makrosomii (20-50%), hipotrofii (8-20%), wcześniactwa (20-40%), śmierci wewnątrzmacicznej (1-3%) i pourodzeniowej (2-12%) [11].Pielęgniarki edukacyjne mają za zadanie włączyć pacjenta z cukrzycą do aktywnej współpracy w procesie samoopieki i samokontroli, różnicować potrzeby żywieniowe w zależności od modelu leczenia cukrzycy oraz chorób współistniejących (zwłaszcza otyłości).Aby zapobiegać hipoglikemii, na którą szczególnie narażone są noworodki matek cukrzycowych należy unikać wychłodzenia dziecka, umożliwić wczesny kontakt skóra do skóry, karmić co 3 godziny.. Prowadzić samokontrolę (pomiar glikemii, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, kontrolę glikemii i acetonu w moczu, masy ciała, pielęgnacji stóp), II.. Dotyczy to zarówno typu 1 jak i 2 tej choroby.Proces pielęgnowania noworodka na intensywnej terapii wraz z opisem przebiegu ciąży, porodu i chorób rodziców.. Lęk pacjentki przed kalectwem (amputacja piersi),2..

U dziecka matki chorej na cukrzycę często występuje makrosomia.

-poprawa samopoczucia.. 3.PLAN PIELĘGNACJI.. Leczenie dziecka chorego na cukrzycę powinno zapewnić mu zdrowie uwarunkowane dobrym samopo-czuciem, pełną sprawnością fi zyczną i intelektualną oraz stworzyć możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach aktywności d zie-cięcej na równi z kolegami i koleżankami.Podwyższony poziom cukru (glukozy) we krwi, prowadzący do cukrzycy, może skutkować wieloma poważnymi powikłaniami.. Uwzględnione zostaną również aspekty psychologiczne i społeczne radzenia sobie z chorobą przez dziecko i jego rodzinę oraz sposoby wsparcia dziecka w placówce oświatowej.Proces pielęgnowania osoby chorej na cukrzyce notatki.. - Obserwacja stanu śluzówek.. Opracowano na podstawie publikacji: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania - "One są wśród nas".. Brak wiedzy na temat choroby nowotworowej ze strony rodziny,6.. Dane na temat częstotliwości występowania cukrzycy w czasie ciąży nie są jednoznaczne; ocenia się ją na około 3-5%, z czego około 10% stanowi .Makrosomia a poród u kobiety chorej na cukrzycę ciążową.. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej.. - Spożywanie płynnych soczystych pokarmów.. Choroba wiąże się z występowaniem wahań poziomu cukru we krwi.. • Edukuje pacjenta chorego na cukrzycę w zakresie: stylu życia, samoobserwacji i samopielęgnacji celem zapobiegania powikłaniom, wykonywania wstrzyknięć insuliny oraz modyfikacji dawki.Fetopatia cukrzycowa i embriopatia cukrzycowa - określenia na patologie, odpowiednio, rozwoju płodu i zarodka, mające związek z cukrzycą matki w okresie ciąży.Najczęstszym i głównym objawem fetopatii cukrzycowej jest makrosomia płodu, będąca czynnikiem ryzyka powikłań położniczych.. Czerwone swędzące pęcherze na całym ciele., .. Proces pielęgnowania noworodka matki chorej na cukrzycęBrak wiedzy ciężarnej pacjentki na temat cukrzycy w ciąży, 2.. Wyrównanie zaburzeń.. Ból kończyny górnej po stronie operowanej,4.. 1 okres (do ukończenia 4 godzin życia).Omówienie.. - rozmowa z pacjentem.. · pobranie krwi na hemoglobinę glikowaną.Wyrównanie gospodarki wodno - elektrolitowej.. Dlatego u chorego dziecka konieczne jest: • stałe .radzenia sobie z leczeniem.. Przekazanie pacjentowi niezbędnych wiadomości dotyczących diety cukrzycowej: - tłuszcze nasycone nie powinny stanowić więcej niż 7% energii, tłuszcze nienasycone 5-10%.. -minimalizowanie lęku.. Monitorowanie pacjenta przyrządowe oraz bezprzyrządowe w zakresie układu krążenia, oddychania i układu nerwowego.. Prowadzenie bilansu płynów.Nie pilnuje pór posiłków; - nie musi kontrolować ilości ruchu i planować z wyprzedzeniem każdego kroku; - nie ponosi dodatkowych wydatków związanych z chorobą: nie kupuje insuliny, nie dokupuje wkłuć, saszetek na pompę, glukozy, systemu ciągłego monitorowania glikemii i wielu innych rzeczy.Występujące u matki chorującej na cukrzycę zaburzenia metaboliczne oraz powikłania naczyniowe są czynnikami wysokiego ryzyka dla rozwoju płodu i noworodka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt