Karta narodów zjednoczonych wikipedia

Pobierz

Darmowy.. Darmowy.. Show algorithmically generated translations.Karta Narodów Zjednoczonych - wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych (stąd nazywa się ją czasem Konstytucją ONZ).. Komunikacja .. .Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ- uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, założona w 1961 roku w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych (UN Charter).. Szybszy dostęp niż przeglądarce!. Zaloguj się .. Rada Bezpieczeństwa ONZ w siedzibie ONZ w Nowym JorkuKarta Narodów Zjednoczonych - wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych (stąd nazywa się ją czasem Konstytucją ONZ).. Karta została podpisana 26 czerwca 1945 r. w San Francisco przez 50 z 51 krajów członkowskich (Polska podpisała ją 16 października 1945) i weszła w życie 24 października tego samego roku .Karta Narodów Zjednoczonych - wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych (stąd nazywa się ją czasem Konstytucją ONZ).. Karta została podpisana 26 czerwca 1945 r. w San Francisco przez 50 z 51 krajów członkowskich (Polska podpisała ją 16 października 1945) [1] i weszła w życie 24 października tego samego .Karta została podpisana 26 czerwca 1945 w San Francisco przez 50 z 51 krajów członkowskich (Polska podpisała ją dwa miesiące później) i weszła w życie 24 października tego samego roku, po ratyfikowaniu jej przez pięć krajów założycielskich (Chiny, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki) oraz większość sygnatariuszy.Protokół z 15 listopada 2000 r. o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej; Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)Karta Narodów Zjednoczonych Karta Polaka Karta Etyczna Mediów Europejska Karta Praw Człowieka i Obywatela Europejska Karta Samorządu Lokalnego (poprzednio Europejska Karta Samorządu Terytorialnego) Europejska Karta Socjalna = Europejska Karta Społeczna Europejska Karta Ubezpieczenia ZdrowotnegoRozdział VII Karty Narodów Zjednoczonych określa uprawnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ do utrzymania pokoju..

...Tłumaczenia frazy "karta narodów zjednoczonych" w bezpłatnym słowniku polsko - estoński.

Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android!. Rozumiem!. Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android!. Glosbe wykorzystuje pliki cookies dla zapewnienia optymalnej obsługi Użytkownika.. ONZ jest następczynią Ligi Narodów .Karta składa się z preambuły wzorowanej na preambule konstytucji Stanów Zjednoczonych, oraz 111 artykułów podzielonych na rozdziały.. Rozdział I określa cele Narodów Zjednoczonych, w tym warunki utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.. Rozdział II definiuje kryteria członkostwa w ONZ.. Szybszy dostęp niż przeglądarce!. ONZ jest następczynią Ligi Narodów [3].Karta Narodów Zjednoczonych - wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych (stąd nazywa się ją czasem Konstytucją ONZ).. Komunikacja .. Rozdziały III - XV, podstawowy zrąb dokumentu, opisują organy ONZ i ich .Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (Rada Bezpieczeństwa ONZ, RB ONZ) - jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych (jej istnieniu i kompetencjom poświęcono rozdziały: V, VI i VII KNZ).. Umożliwia Radzie "stwierdzenie istnienia jakiegokolwiek zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju lub aktu agresji" oraz podjęcie działań wojskowych i niemilitarnych w celu "przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa".Deklaracja Narodów Zjednoczonych z 1942 r. Zasady Karty Atlantyckiej są zapisane w Deklaracji Narodów Zjednoczonych, podpisanej w dniu 1 st styczeń 1.942, przez przedstawicieli 26 państw sprzymierzonych walczących z mocarstwami Osi (Niemcy, Włochy, Japonia)..

polsko estoński karta kontekstowa karta kredytowa karta marszrutyOrganizacja międzynarodowa, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych jako następczyni Ligi Narodów.

Karta Narodów Zjednoczonych - Wikipedia, wolna encyklopedia Karta Narodów Zjednoczonych Karta Narodów Zjednoczonych - wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych (stąd nazywa się ją czasem Konstytucją ONZ).Karta Narodów Zjednoczonych - wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt