Vindexus sprawozdanie finansowe

Pobierz

Notowania GPW, analizę techniczną, dane finansowe, dywidendy, akcjonariat, wskaźniki i kalendarium dostarcza Notoria Serwis S.A.Apr 30, 2022 Akcje GPW pią, 24 wrz 19:21; Wolumen: 33 292 472: Obrót (PLN): 999 323 685: Rosnące:Sprawozdania finansowe GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS Spółka Akcyjna za lata 2009,2008,2007,2006,2005 opublikowane w Monitorze Polskim B. Zawierają bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów.. 022 740 26 50 do 61:.Sprawozdanie Zarządu Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z działalności w roku 01.01.2010-31.12.2010 6 W dniu 30 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2 - na podstawie § 17 pkt 3 statutu Spółki - powołała Zarząd Spółki w składzie: Prezes Zarządu - Jerzy Kulesza Członek Zarządu - Grażyna Jankowska-Kuchno.VIN / VINDEXUS / GPM Vindexus SA Raporty Finansowe.. Wprowadzenie do sprawozdania z działalności Spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. I.1 Podstawowe informacje o Spółce.. 31.12.2001Sprawozdanie na dzień Numer monitora Data wydania Cena Zamawiam; GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY: 31-12-2011: Monitor B Nr 3246: 07-12-2012: 79.95 zł: Do koszyka: GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY: 31-12-2010: Monitor B Nr 1515: 08-09-2011: 79.95 zł .Zamów fotokopie Sprawozdań Finansowych..

Serocka 3 / B2, 04-333 Warszawa, Polska ... Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe.

GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.. Czas realizacji przewidziany na dostarczenie fotokopii wynosi do 14 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty.VIN / VINDEXUS / GPM Vindexus SA - Topstock.pl.. May 2, 2022May 2, 2022May 2, 2022Raport skonsolidowany za pierwszy kwartał od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku sprawozdawczego od 01.01.2020r.do 31.12.2020r.. Siedziba Warszawa Adres ul.GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA: Symbol Emitenta: VINDEXUS S.A. Tytul: Sektor: Finanse inne (fin) Kod: 04-333: Miasto: Warszawa: Ulica: Serocka : Nr: 3/B2: Tel.. KRS: » Zamów odpis z KRS: Adres: Serocka 3, 04-333 Warszawa .. Rocznik Cena brutto (z VAT) : Fotokopia Sprawozdania Finansowego: GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA: 2020: 239.85: : Fotokopia Sprawozdania Finansowego: GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH .Apr 30, 2021SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. za rok sprawozdawczy 01.01.2011 - 31.12.2011 r. Nazwa Spółki: Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2011 do 31.12.2011Apr 30, 2022Apr 30, 2022May 2, 2022Sprawozdania finansowe z Monitora Polskiego B i KRS w formie elektronicznej.. Firma: Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A..

B 2, 04-333 Warszawa; tel/fax (22) 740 26 50 do 61; e-mail: NIP ; KRS ; REGON 550386189sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat.

550386189 Adres siedziby.. Zobowiązania z tytułu obligacji serii Y1, A2,B2 oraz C2 zostały zaciągnięte przez Spółkę dominującą i zostały zabezpieczone poprzez .May 2, 2022Apr 30, 2021Apr 30, 2022Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ul. Serocka 3 lok..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt