Cv technik żywienia i usług gastronomicznych

Pobierz

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE nr 2 im.. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń potrafi: Treści kształcenia: BHP(4)1. dokonać analizy możliwych zagrożeń dla zdrowia i życiaTechnik Żywienia i Usług Gastronomicznych to nowy zawód, który powstał z połączenia trzech zawodów na poziomie technika: technika żywienia i ospodarstwa domowego, technika organizacji usług gastronomicznych oraz kucharza.. Żywnośc funkcjonalna i jej rola w żywieniu człowieka.. sporządzania potraw i napojów, ponieważ posiada te same umiejętności, które sa niezbędne w pracy kucharzaKształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zapewnia osiągnięcie dwóch kwalifikacji w ramach których uczeń zdobędzie wiedzę na temat: Przygotowanie i wydawanie dań - kwalifikacja HGT.02.Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, organizuje usługi gastronomiczne, zarządza lokalami gastronomicznymi, obsługuje klientów i nadzoruje prace zespołu.Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych to nowy zawód, który powstał z połączenia zawodów kucharz oraz Technik organizacji usług gastronomicznych i pozwala na uzyskanie kwalifikacji do pracy w obu zawodach.Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi .Kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (formuła 2019) - Testy Zawodowe - Egzamin Zawodowy..

Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestryTechnik żywienia i usług gastronomicznych.

Wyniki, klucze i odpowiedzi.PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: ZSP1/T-V-tżu-12/13 12.1. prof. Stanisława Bergera .. Opis zawodu:.. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.12.. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:.. W związku z dużą ilością absolwentów tego kierunku, pracujących w Europie i poza Europą, należy podczas kształcenia ucznia w technikum przygotować go do pracy w nowoczesnych warunkach .Technik żywienia i usług gastronomicznych to szkoła dla osób, które w przyszłości chcą pracować w branży usługowo - żywieniowej.. Rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych.. UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.Wniosek do Technikum- zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych Wniosek do Technikum- zawód: technik agrobiznesu Wniosek do Technikum- zawód: technik rachunkowościPodręcznik do nauki zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje treści z zakresu kwalifikacji TG.07 (Sporządzanie potraw i napojów), a także uwzględnia wspólne efekty kształcenia dla wszystkich zawodów, takie jak: PDG, KPS i bhp.Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów..

W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty ...Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych.. Szkoły ponadgimnazjalne a w szczególności Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum, Technikum uzupełniające i Szkoła policealna kształcące w zawodach fryzjer, kucharz małej gastronomi, technik usług kosmetycznych i fryzjerskich.. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.Tytuł zawodowy: Technik żywienia i usług gastronomicznych Numer zawodu: 343304 Kwalifikacje zawodowe: T.6.Sporządzanie potraw i napojów, T.15.. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny - powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych - oraz moda na "zdrową kuchnię .Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.. Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy wymusiły konieczność połączenia tych zawodów tak,Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej.. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza..

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy.

Pokarmy te mogą być pobierane w stanie naturalnym lub w postaci różnorodnych potraw czy napojów.Technik żywienia i usług gastronomicznych - gdzie szukać pracy Technicy gastronomii mogą podjąć pracę jako szefowie kuchni, managerowie do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych, organizatorzy imprez okolicznościowych, doradcy w zakresie prawidłowego żywienia, pracownicy firm cateringowych.TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Zawód Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych m. in.. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.. : 1) oceniania jakości żywności;Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych, zarówno dotyczących planowania produkcji jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom.. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza.. obejmuje takie efekty kształcenia jak: a) po szkole zasadniczej lub branżowej w zawodzie "kucharz": • HGT.02.. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym..

W czasie swojej pracy Szkoła z prawdziwą tradycją i ogromnym doświadczeniemHGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny - powstanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych - oraz moda na "zdrową kuchnię" stwarzają duże możliwości rozwoju i .Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy.. Kierunek ten przeznaczony jest dla tych, którzy lubią gotować, interesują się zdrową żywnością i poszukują nowych smaków oraz chcą zdobyć atrakcyjny zawód.Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.. W ostatnich latach wzrasta liczba restauracji, kawiarni, barów czy hoteli, a są to główne obszary pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.. Po dobrym obiedzie człowiek jest skłonny wszystkim wybaczać ….. Odpowiedzi do karty pracy.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Możliwości zatrudnienia: Restauracje, hotele, bary, pensjonaty gastronomiczne, stołówki, kawiarnie, domy wczasowe i inne obiekty gastronomiczne.. Przygotowanie i wydawanie dań.. Na 2-letnim kursie nauczysz się urządzać zakłady gastronomiczne, umiejętnie .Kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - Testy Zawodowe - Egzamin Zawodowy.. W ostatnich latach wzrasta liczba punktów gastronomicznych, a liczba klientów, którzy deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy je odwiedzili ciągle rośnie.cke.gov.plTECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - symbol zawodu 343404.. Żywienie człowieka - dostarczanie ludzkiemu organizmowi odpowiednich pokarmów zapewniających utrzymanie jego podstawowych procesów życiowych.. Uczeń potrafi planować i dokonać oceny żywienia (m.in.) 1) ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia; 2) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt